Sản phẩm trước Sản phẩm sau  

Xích đu CA-XD 805

.

Mã sản phẩm: CA-XD 805