Sản phẩm trước Sản phẩm sau  

Xích đu CA-XD 818

.

Mã sản phẩm: CA-XD 818