Sản phẩm trước Sản phẩm sau  

Khung kính CA-KK 804

.

Mã sản phẩm: CA-KK 804