Sản phẩm trước Sản phẩm sau  

Khung kính CA-KK 810

.

Mã sản phẩm: CA-KK 810